Nollvisionens symbol – ”Nollvisionen – Tillsammans räddar vi liv”

Här kan du läsa om symbolen, hur du kan ladda ned den samt grafiska riktlinjer för användning.

Vi är stolta över Nollvisionen

Den har svenskt ursprung. Vi signalerar det blågula och vill gärna dra paralleller till Sverige både på hemmaplan och internationellt.

De två nollorna symboliserar vad vi ska åstadkomma gemensamt

Symbolen kan användas för att signalera samarbeten, Nollvisionen som strategi och när vi berättar om nya lösningar.

Tillsammans räddar vi liv!

Budskapet innefattar många delar, där hälsa och livskvalitet är mycket viktiga perspektiv. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Tidigare symbol "Tillsammans för Nollvisionen" utgår och ersätts med den här symbolen.

Symbolen finns även i engelsk version.

Vill ni använda symbolen i er kommunikation?

Symbolen kan användas av aktörer som ingår i nätverket för Nollvisionen i Sverige. I menyn och i länken nedan finns ett anmälningsformulär för att gå med i nätverket.