Foto: Torbjorn Bergkvist

Klimatkalkyl – infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna dessa.

Transportsystemet använder energi och påverkar klimatet genom utsläpp från trafik och genom utsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Klimatkalkyl är ett verktyg som Trafikverket utvecklat för att på ett effektivt och konsekvent sätt kunna beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Du kan använda verktyget för att göra klimatkalkyler för investeringsobjekt och baskontrakt för underhåll väg och som verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med klimat- och energieffektiviseringar inom infrastruktur. Kalkylen kan baseras antingen på ingående typåtgärder eller projektspecifika mängduppgifter för material- och energiresurser. Trafikens energianvändning eller utsläpp omfattas inte.

Under rubriken ”Dokumentation” nedan finns rapporter som beskriver innehåll och underlag för respektive modellversion. Där finns även excelverktyget ”Mängdförteckning AMA till Klimatkalkyl 7.0” som hjälper dig att matcha och summera poster innan du matar in värdena i Klimatkalkylverktyget. Excelverktyget är ett stöd och är frivilligt att använda. Användarstöd IT kan inte ge support, och du som användare ansvarar själv för att resultatet är korrekt.

Styrande riktlinje

I Trafikverkets styrande riktlinje TDOK 2015:0007, Klimatkalkyl – infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, som gäller från 1 april 2015 beskrivs när och för vilka åtgärder klimatkalkyler ska upprättas med hjälp av verktyget Klimatkalkyl.

Förvaltning och utveckling

Trafikverket äger och förvaltar Klimatkalkylverktyget, och ansvarar för vidareutveckling. Den 3 juni 2024 aktiverades Klimatkalkyl 8.0. I dokumentet "Nyheter i Klimatkalkyl 8" hittar du mer information om vilka förändringar som gjorts.