Krav på material och varor

För material och varor som används i Trafikverkets verksamhet gäller vissa krav som avser farliga ämnen.

Krav från riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen (TDOK 2012:22, avsnitt 5.2) gäller för material och varor som används i Trafikverkets verksamhet. Kraven i TDOK 2012:22 ingår även i Trafikverkets generella miljökrav vid entrepnadupphandling TDOK 2012:93.

Kraven omfattar:

  • Krav på aktiva produktval
  • miljöprestandakrav
  • redovisningskrav och krav på dokumentation
  • verifiering av kraven.