Denna nyhet är äldre än 6 månader

Avvikelsemeddelande 7 för JNB 2022 och avvikelsemeddelande 4 för JNB 2023

Trafikverket har efter genomfört samråd fattat beslut om ändringar i JNB 2022 och JNB 2023.

Innehållet i avvikelsemeddelande 7 för JNB 2022 finns under rubriken Avvikelsemeddelande 7: 2022-05-06 på följande sida:

Järnvägsnätsbeskrivning 2022 - Trafikverket

Innehållet i avvikelsemeddelande 4 för JNB 2023 finns under rubriken Avvikelsemeddelande 4: 2022-05-06 på följande sida:

Järnvägsnätsbeskrivning 2023 - Trafikverket

På dessa sidor finns även länkar till Trafikverkets beslut om ändringarna.