Fakturering av avgifter enligt järnvägsnätsbeskrivningen

Fakturering av avgifter enligt järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) sker löpande under året. Här kan du läsa om vilka avgifter som ingår och vad de grundar sig på.

1. Fakturering av tåglägesrelaterade avgifter – baseras på Trafikverkets data med specifikation för järnvägsföretagen via webb. De grundar sig på tilldelad/utförd trafik och faktureras automatiskt.  Fakturerade avgifter

 • Tåglägesavgift
 • Spåravgift
 • Passageavgift Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Passageavgift för godståg som passerar Öresundsförbindelsen 
 • Kvalitetsavgift merförseningar
 • Kvalitetsavgift för akut inställda tåg
 • Bokningsavgift

2. Fakturering av bantillträdestjänster – grundar sig på  tilldelade tjänster.

 • Uppställning
 • Tillgång till el vid uppställning
 • Kapacitet på lastplats
 • Bromsprov
 • Kapacitet på rangerbangård

3. Fakturering av drivmotorström och el för uppvärmning – grundar sig på självdeklaration från järnvägsföretagen som deklareras i systemet Självdeklaration.

4. Fakturering av emission – grundar sig på självdeklaration från järnvägsföretagen som deklareras i systemet Självdeklaration. Trafikverket återbetalar nu emissionsavgift för arbetsfordon.

5. Fakturering av specialtransporter – grundar sig på beställda specialtransporter

6. Fakturering av provkörningar – grundar sig på beställda provkörningar

Fakturaspecifikation för tåglägesrelaterade avgifter tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt till Trafikverkets system för fakturaunderlag. För de andra avgifterna bifogas fakturaspecifikation tillsammans med fakturan.