Utfall för kvalitetsavgifter merförseningar

Se undersidor. Historiska utfall fram till 2022 presenteras utifrån ögonblicksbilder i samband med uttag av rapport. Det innebär att korrigeringar i efterhand ej beaktats.