Utfall för kvalitetsavgifter merförseningar

Utifrån förändringar i svensk lagstiftning införde Trafikverket i och med JNB 2012 en modell för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Syftet är att stimulera aktörerna till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera avvikelser.

Övergripande

Modellen omfattar merförseningar där kod I, D och det som inte orsaksrapporterats belastar Trafikverket. Kod J (exklusive JDE) belastar avtalsparten. Kvalitetsavgifter omfattar de avvikelser som innebär fem eller fler merförseningsminuter.

Orsakskoder A-Ö (Dokumentcenter)

 
Orsakskod Avgift
I, D, orsakskod saknas 75 kr/merförseningsminut
J (JDE undantaget) 75 kr/merförseningsminut

Trafikverket betalar som ett komplement till modellen i övrigt (se ovan) en ensidig kvalitetsavgift vid större avvikelser där Trafikverket är ansvarig: 

 
Trafiktyp  Avgift
Persontrafik 6 000 kr/tillfälle (30-59 merförseningsminuter)
Persontrafik 20 000 kr/tillfälle (60 merförseningsminuter eller mer)
Godstrafik 13 000 kr/tillfälle (60-179 merförseningsminuter)
Godstrafik 20 000 kr/tillfälle (180 merförseningsminuter eller mer)