System och behörigheter – fakturering av avgifter

I faktureringskonceptet ingår två it-verktyg som järnvägsföretagen använder, ett för inmatning av självdeklaration och ett för granskning av fakturaspecifikationer. Här finns en blankett för att ansöka om användarkonto och behörighet till systemen.

Järnvägsföretag nyttjar också Topas för att innan avgång registrera uppgifter om tåg, Här och nu för att kunna se de orsakskoder som beskriver en förseningsorsak och Lupp för standardrapporter om avvikelserapportering.

En kontaktperson för företaget

Varje företag ska i förväg meddela vem som ska vara kontaktperson. Kontaktpersonen ska skicka in alla ansökningar eller förändringar om behörighet.

Behörigheten är personlig och avser ett specifikt järnvägsföretag. Giltighetstiden för användarkontot är knutet till avtalets längd (TRAV).

Meddela oss när behörigheterna ska förändras

Företaget ansvarar för att meddela Trafikverket när en användares behov av behörigheter förändras, till exempel förändrad roll eller slutar på företaget. Förändring av behörigheter hanteras via företagets kontaktperson.

Behörigheter tilldelas utifrån den roll som användaren har. De olika roller som förekommer är

  • självdeklaration emissionsavgift
  • självdeklaration elavgifter
  • fakturaspecifikation

Behörigheter till självdeklaration och fakturaspecifikation kan ansökas samtidigt som ansökan om användarkonto.