Järnvägsräls som löper mellan hav och väg, solig dag.

Utlysning – Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Den 15 december 2022 öppnar årets utlysning i Transportekonomiprogrammet och den kommer att hållas öppen till den 15 mars 2023.

Programmet välkomnar nya perspektiv i ett etablerat forskningsområde. Den kommande utlysningen riktar sig främst till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Även forskare vid företag och organisationer med forskningsanknytning kan vara del av ansökan.

Programmet strävar efter att utveckla metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser relaterade till transportsektorn. Programmet säkerställer också att den forskning och innovation som utförs inom programmet är motiverad utifrån Trafikverkets uppdrag och att framtagna lösningar bidrar med nytta.

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Transportekonomi är det forskningsområde som studerar och analyserar hur vi styr utformningen och användningen av transportsystemet. Det kan handla om skatter, avgifter, hastighetsgränser, trafikledning, kapacitetstilldelning och regelgivning. Viktiga delområden som omfattas av fältet är trafikprognoser, effektanalys, ekonomisk värdering samt samhällsekonomiska analyser och kalkylprinciper.

Den kommande utlysningen finansieras av Trafikverket och Vinnova som tillsammans med Transportstyrelsen och Energimyndigheten också deltar i programmet.

Vi återkommer den 15 december med mer information och ansökningshandlingar.