Järnvägsräls som löper mellan hav och väg, solig dag.

Utlysning – Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Forskningsprogrammet Transportekonomi utlyser nu medel till forskning som syftar till att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet.

Forskningen ska bidra till ökad kunskap om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld.

Transportekonomi är det forskningsområde som studerar och analyserar hur vi utformar, utvecklar och styr användningen av transportsystemet på ett resurseffektivt sätt. Det kan handla om investeringar, underhåll, skatter, avgifter, trafikledning, kapacitetstilldelning och regelgivning. Viktiga delområden som omfattas av fältet är trafikprognoser, effektanalys, ekonomisk värdering samt samhällsekonomiska analyser och kalkylprinciper.

Nu kan du som forskare söka medel för forskning inom följande två områden:

  • Framtidens metoder och modeller för samhällsekonomisk analys och trafikprognoser.
  • Policyanalys av politiska åtgärder.

Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Se mer om vad som gäller för din ansökan nedan.

Projektstart för beviljade projekt är 1 september 2023 till 1 februari 2024, programmet ser helst att projekt startar så tidigt som möjligt.

Utlysningen är nu stängd. Årets utlysning publiceras den 15 december 2023. 

De projekt som har beviljats medel har kontaktats. De projektförslag som har fått avslag i år kommer att få individuell återkoppling under augusti och september.