Utlysning – Nästa generations beslutsstöd

Vill du bidra till värdeskapande transportforskning och innovation som stödjer en hållbar samhällsutveckling?

Trafikverket ger stöd till forsknings- och innovationsprojekt med särskilt fokus på ”Nästa generations beslutsstöd” som bidrar till att möjliggöra utveckling av transportsystemet till en mer effektiv och integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar.

Satsningen, som började med en utlysning hösten 2023, är en del av Trafikverkets Forskning och Innovation och är en fortsättning på en FoI-satsning som gått under namnet ”Stärkt samverkan - ett större VI”.

Utlysningen har medfört att ett tiotal projekt har startat i en etableringsfas och vi avser nu att successivt utöka satsningen på ”Nästa generations beslutsstöd” för att möta dagens och framtidens behov.

Vi söker därför ytterligare FoI-förslag som adresserar utlysningens inriktning. De FoI-förslagen ska lämnas in vid portföljens ordinarie ansökningstillfällen.