Järnvägsbro med ett persontåg som åker över en trafikerad motorväg.

Utlysning – Nästa generations beslutsstöd

Vill du bidra till värdeskapande transportforskning och innovation som stödjer en hållbar samhällsutveckling?

I den här utlysningen ger Trafikverket stöd till forsknings- och innovationsprojekt med särskilt fokus på ”Nästa generations beslutsstöd” som bidrar till att möjliggöra utveckling av transportsystemet till en mer effektiv och integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar.

Utlysningen är en del av Trafikverkets Forskning och Innovation och utgör en fortsättning på en FoI-satsning som gått under namnet ”Stärkt samverkan - ett större VI”. Målsättningen med utlysningen är att intialt starta ett tiotal projekt första året som en etableringsfas och successivt utöka satsningen på ”Nästa generations beslutsstöd” för att möta dagens och framtidens behov.

Välkommen med er ansökan, senast 15 oktober 2023.