Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppsala station - bussterminal och cykelparkering

Foto: Stellan Stephenson

Utlysning – Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd

Forskningsprogrammet Transportekonomi utlyser nu medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld.

Transportekonomi är det forskningsområde som studerar och analyserar hur vi styr användningen av transportsystemet. Det kan handla om skatter, avgifter, hastighetsgränser, trafikledning och kapacitetstilldelning. Viktiga delområden som omfattas av fältet är trafikprognoser, effektanalys, ekonomisk värdering samt samhällsekonomiska kalkylprinciper och analyser.

Nu kan du som forskare söka medel för forskning inom följande två områden:

• framtidens metoder och modeller för prognos och samhällsekonomisk analys

• policyanalys.

Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Utlysningen finansieras av Trafikverket och Vinnova som tillsammans med Transportstyrelsen och Energimyndigheten också deltar i programmet.

Projektstart för beviljade projekt är tidigast 1 september 2022 och senast 31 januari 2023.

Utlysningen är nu stängd.