Trafikslagsövergripande

Forskning som berör flera trafikslag och transportsystemet i sin helhet bedrivs inom många delområden som till exempel fossilfria godstransporter, ökad tillgänglighet och mobilitetslösningar.