Trafik

MeBeSafe

MeBeSafe är ett EU-projekt som ska göra trafiken säkrare genom att använda Nudging. Nudging betyder ungefär ”en knuff i rätt riktning”.

Generellt sett är människor väldigt vana att ta sig runt i trafiken och vårt beteende är ofta baserat på medvetet inlärda mönster. Nudging vänder sig istället till våra omedvetna reaktioner för att påverka och ”knuffa” oss i en önskad riktning. 

Porträtt av en kvinna med glasögon och snaggat huvud.
 

Kanske har du någon gång sett en pappskiva med en älg i naturlig storlek vid vägen eller en liten trehjuling vid vägkanten? I båda fallen är det sannolikt att du sänkt farten och blivit extra vaksam. När trehjulingen eller pappälgen är medvetet utplacerade talar vi om Nudging. Dessa objekt liksom säkerhetskameror, skyltar etcetera har ett och samma syfte: att få ner hastigheten, men, de gör det på helt olika sätt.

─ Nudging innebär inga förbud eller krav, men påverkar människor på ett omedvetet plan. En välfungerande nudge gör det mer sannolikt att man tar ett val som är bättre för en själv och omgivningen, berättar Helena Sjöberg, utredare på Trafikverket.

Förebyggande trafiksäkerhet

Traditionellt sett har trafiksäkerhet kretsat kring att mildra effekterna av olyckor, eller att hjälpa trafikanter att förhindra att en farlig situation blir till en olycka. Man har inte alls jobbat lika mycket på att förhindra att farliga situationer uppstår ute i trafiken. Det är det MeBeSafe tar fasta på.

MeBeSafe kommer ta fram olika typer av så kallade nudges för att påverka trafikanternas beteende till det bättre, och på så sätt få en säkrare trafik. Hastighet och uppmärksamhet är två huvudområden och projektet försöker påverka såväl bilister, cyklister som lastbilsförare.

Trafikverket är med som tredjehandspartner i MeBeSafe och samarbetar i Sverige med Chalmers trafiksäkerhetsinstitut SAFER och Volvo Cars. Runt om i Europa är 16 partners med och bidrar till att ta fram en säkrare trafikmiljö med små, mjuka medel.