Väg med cyklister, gående och buss som åker och går åt olika håll.

Foto: bildarkivet.se

Aktivt resande – det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt

Fyra förslag har via en innovationsupphandling utvecklat lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt. Samtliga lösningar utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För att stimulera till utvecklingen av smarta lösningar för ett aktivt resande har Trafikverket genomfört en innovationsupphandling tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala. I mars 2020 fick fyra förslag forskningsmedel för att vidareutveckla sina idéer mot tillämpning.

Se filmen (länk nedan efter de fyra kortfilmerna) från Näringslivsfrukost från Skellefteå Kommun ”Framtidens resande, behovet av mer hållbara resor”. Här deltar Anna Lindell och Pontus Gruhs från Trafikverket och berättar mer om Aktivt Resande. Därefter följer en presentation från en av  de fyra finalisterna, ”Mobilitetshub i Skellefteå” (7:58 – 22:45).

Trafikverket väljer att satsa på aktivt resande tillsammans med kommunerna vilket förväntas ge stor potential inom ett flertal områden; förbättrad folkhälsa, minskade klimatutsläpp, ökad tillgänglighet, ökad social inkludering och en potential att hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Som en del i arbetet har de fyra företagen tagit fram varsin kortfilm som presenterar förslagen.

GoGoGo – kan en tjänst (en app) som förenar medarbetares resvanor med sponsring av det lokala föreningslivet stimulera till ökat aktivt resande? Konceptutvecklingen fokuserar på hur en bärkraftig affärsmodell för aktivt resande kan utformas.

Ny mobilitetsstandard – hur kan Skellefteå stödjas i att ställa om det lokala transportsystemet genom att utveckla en ny mobilitetsstandard och ett nytt koncept med mobilitetshubbar? Affärsmodell, analys och utveckling av ett attraktivt koncept för mobilitetshubbar som förenklar vardagslivet utan bil. (Move About)

Läs mer på Move abouts hemsida (extern länk) Kontaktperson: Jakob Hammarbäck

Appen Hit&Dit – hur kan vardagslivet underlättas genom att smart, sunt, socialt och säkert samordna gemensamma resor till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil? Uppmuntrande spelifiering och uppdrag gör tjänsten motiverande att använda. Hit&Dit samlar även in resestatistik och möjliggör för kommunikation mellan användare och kommunen.  

Läs mer på Tyrens hemsidan (extern länk) Kontaktperson: Ida Ingmansson och Oliver Tovatt

Läs mer på Ist hemsida (extern länk) Kontaktperson: Pontus Albinzon

Cykla säkert – Produkten RSI Bike använder data från smartphones och fordon kombinerat med fasta mätpunkter för att förutsäga behov av drift och underhåll – ett Road Safety Index på gång- och cykelvägar. Kommunen kan planera, utföra och utvärdera insatser för att förhindra hala gång- och cykelvägar samtidigt som tänkbara cyklister och gångtrafikanter informeras om läget på sin gång-och cykel-väg via sina smartphones.

Läs mer på klimators hemsidan (extern länk) Kontaktperson: Emil Danielsson