Säkerhetsavstånd vid byggande intill väg

Krav vid byggande intill infrastrukturanläggningar – väg.