Kunskapsunderlag till inriktningsplaneringen

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att uppdra åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022–2033 och 2022–2037.

Som en förberedelse inför att Trafikverket skulle få ett uppdrag genomförde Trafikverket förberedande arbete inom olika områden. Dessa så kallade kunskapsunderlag finner du nedan.