Inriktningsunderlag 2026-2037

Den 15 januari 2024 redovisade Trafikverket inriktningsunderlag för planperioden 2026–2037. Samtidigt som Trafikverket redovisade inriktningsunderlaget till regeringen, gick underlaget på extern remiss.

I missivet (se nedan) finns information om hur man skickar ett remissvar.