Foto: Lennart Johansson

Stockholm – ramavtal 6

Sverigeförhandlingens storstadsavtal i Stockholm innebär att fyra kollektivtrafikobjekt till en investering på 25,1 miljarder kronor byggs ut samordnat med 30 cykelobjekt och 100 370 bostäder i Stockholm, Huddinge, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker.

Innehåll i korthet

  • En ny tunnelbana från Älvsjö till Fridhemsplan byggs ut med sex mellanliggande stationer. Planerad byggstart är år 2025 och  tunnelbanan beräknas öppna för trafik år 2034.

  • Spårväg syd byggs ut mellan pendeltågsstationerna i Flemingsberg och Älvsjö med mellanliggande hållplatser. Spårvägen beräknas öppna för trafik år 2033.

  • Roslagbanan förlängs till city och går i tunnel från Universitet via Odenplan. Förlängningen omfattar två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Roslagsbanan beräknas öppna för trafik år 2037.

  • Tunnelbanestation Södra Hagalund byggs ut längs den planerade Gula linjen. Stationen beräknas öppna för trafik år 2028.

  • Stockholms stad, Huddinge kommun, Solna stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun ansvarar för att färdigställa 100 370 bostäder fram till år 2035.

  • Cykelobjekt byggs ut i Huddinge kommun, Stockholms stad och Täby kommun för underlätta ett hållbart resande och öka kollektivtrafiksatsningarnas attraktivitet.

  • Region Stockholm finansierar även fordon, depåer och depåanslutningar.

  • Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016.

Sverigeförhandlingens ramavtal 6 – Stockholm har godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2018.

Uppföljning av Sverigeförhandlingens ramavtal i Stockholm sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.