Blått tunnelbanetåg i rörelse.

Stockholmsförhandlingen

Stockholmsförhandling innebär att tre tunnelbanelinjer till en investeringskostnad om 31,8 miljarder byggs ut samordnat med 77 900 bostäder i Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla.

Innehåll i korthet

  • Blå linje förlängs till Barkarby med två nya stationer i Barkarbystaden och Barkarby. Tunnelbanan beräknas öppna för trafik år 2026.

  • En ny Gul linje byggs från Arenastaden till Odenplan med stationerna Arenastaden och Hagastaden. Vid Odenplan kopplas den gula linjen ihop med dagens Gröna linje söderut. Tunnelbanan beräknas öppna för trafik år 2028.

  • Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Södermalm, Söderort och Nacka. Linjen får sex nya stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka och Slakthusområdet. Tunnelbanan beräknas öppna för trafik år 2030.

  • Stockholms stad, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun ansvarar för att färdigställa sammantaget 77 900 nya bostäder. Bostadsåtagandet ska vara färdigställt till år 2035, med undantag för 2 200 bostäder på västra Sicklaön i Nacka som ska vara färdigställda till år 2040.

  • Region Stockholm bygger ut depån i Högdalen för att kunna serva, städa och reparera tåg från både Grön och Blå linje. Driftstart av depån beräknas till år 2026.

  • Samtliga avtalsbelopp är i prisnivå januari 2016.

Stockholmsförhandlingens huvudavtal har undertecknats och godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2014. Tilläggsavtal till Stockholmsförhandlingen har under år 2021 undertecknats och godkänts av samtliga parters beslutande församlingar.

Uppföljning av Stockholmsförhandlingen sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.