Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Stockholm.

Foto: Lennart Johansson

Stockholm – ramavtal 6

Sverigeförhandlingens storstadsavtal i Stockholm innebär att fyra kollektivtrafikobjekt till en investering på 25,1 miljarder kronor byggs ut samordnat med 30 cykelobjekt och 100 370 bostäder i Stockholm, Huddinge, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker.

Innehåll i korthet

  • En ny tunnelbana från Älvsjö till Fridhemsplan byggs ut med sex mellanliggande stationer. Planerad byggstart är år 2025 och  tunnelbanan beräknas öppna för trafik år 2034.

  • Spårväg syd byggs ut mellan pendeltågsstationerna i Flemingsberg och Älvsjö med mellanliggande hållplatser. Spårvägen beräknas öppna för trafik år 2033.

  • Roslagbanan förlängs till city och går i tunnel från Universitet via Odenplan. Förlängningen omfattar två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Roslagsbanan beräknas öppna för trafik år 2037.

  • Tunnelbanestation Södra Hagalund byggs ut längs den planerade Gula linjen. Stationen beräknas öppna för trafik år 2028.

  • Stockholms stad, Huddinge kommun, Solna stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun ansvarar för att färdigställa 100 370 bostäder fram till år 2035.

  • Cykelobjekt byggs ut i Huddinge kommun, Stockholms stad och Täby kommun för underlätta ett hållbart resande och öka kollektivtrafiksatsningarnas attraktivitet.

  • Region Stockholm finansierar även fordon, depåer och depåanslutningar.

  • Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016.

Sverigeförhandlingens ramavtal 6 – Stockholm har godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2018.

Uppföljning av Sverigeförhandlingens ramavtal i Stockholm sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.