Bidrag till kommuner för icke statlig flygplats

En kommun med en icke statlig flygplats kan få ett årligt statligt driftbidrag för att täcka delar av underskott i flygplatsens drift. Det finns två typer av bidrag.

Två typer av bidrag finns för en kommun med en icke statlig flygplats: bidrag för flygplats som har trafik under allmän trafikplikt samt bidrag för flygplats som omfattas av den regionala planen för transportinfrastruktur. Här nedan under "Länkar" kan du läsa om vilka krav och villkor som gäller för dem och hur du ansöker.

Trafikverket hanterar ett årligt driftbidrag till icke statliga flygplatser. Verksamheten grundar sig i infrastrukturpropositionen "Framtidens resor och transporter (prop.2008/09:35)", i vilken regeringen bedömde att staten ska ansvara för tio statliga flygplatser* medan länen eller regionerna ska ges förutsättningar att ta större ansvar för de flygplatser som inte ingår i de tio utpekade statliga. Regeringen bestämde då att de regionala infrastrukturplanerna, som regionerna hanterar, skulle kunna omfatta driftbidrag till icke statliga flygplatser.

Däremot skulle de flygplatser som har trafik under allmän trafikplikt fortsatt få bidrag direkt från staten. Trafik under allmän trafikplikt är transportpolitiskt motiverad och därför ansåg regeringen att staten då även ska bidra till infrastruktur, det vill säga flygplatser, för att den trafik som staten subventionerar ska kunna bedrivas.

Två olika bidrag

Sedan 2011 är det statliga driftbidraget till icke statliga flygplatser delat på detta sätt, det vill säga en del till de flygplatser som omfattas av regionala infrastrukturplaner och en del till de som har trafik under allmän trafikplikt. Cirka 35 miljoner kronor årligen fördelas via de regionala infrastrukturplanerna och cirka 68 miljoner kronor årligen går till de flygplatser som har trafik under allmän trafikplikt. De flygplatser som har trafik under allmän trafikplikt är Pajala, Gällivare, Arvidsjaur, Hemavan-Tärnaby, Vilhelmina, Lycksele, Kramfors, Sveg, Hagfors och Torsby. Upprättarna av de regionala infrastrukturplanerna (länsstyrelser eller regioner) har mandat att fördela de 35 miljonerna i länsplanen till andra åtgärder i planen som de prioriterar. Flygplatserna i denna del av stödet är således inte berättigade till stöd utan det bestäms av regionen eller länsstyrelsen.

Syftet med bidragen är att bidra till att säkerställa att det finns flygplatser i de delar av landet som har sämst tillgänglighet. Läs om hur Trafikverket använder tillgänglighetsanalyser som underlag för beslut om ersättning för trafik om hur du ansöker om bidrag under "Länkar" här nedan.

* De tio statliga flygplatserna är: Kiruna Airport, Luleå Airport, Umeå Airport, Åre–Östersund Airport, Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Visby Airport, Ronneby Airport, Göteborg–Landvetter Airport och Malmö Airport.