Tegens rastplats utanför Uddevalla vid E6.

Rastplatser

Utformningen av rastplatser har förändrats genom årens lopp.

Ursprungligen kom rastplatserna till för att ge trafikanterna möjlighet att parkera för en stunds paus. Detta har utvecklats till att rastplatserna erbjuder mer och mer service, som toalett, informationstavlor, vacker miljö med mera.

Rastplatsen bör smälta in i den befintliga miljön. Det kan man åstadkomma genom att till exempel använda den växtlighet som finns. Rastplatsens olika funktioner ska vara tydliga för trafikanterna och det ska klart framgår var fordon ska parkeras och var det är önskvärt att människorna ska befinna sig. En annan viktig faktor är säkerheten. Dit hör bland annat rastplatsens belysning.