En cykel- och gångtunnel

Cykel- och gångtunnlar

Cykel- och gångtunnlar ska vara utformade så att det känns tryggt att cykla eller gå genom dem.

Rädslan för att råka ut för en olycka eller ett överfall på ensliga platser kan vara så stor att man avstår från att gå eller cykla. När man planerar cykel- och gångtunnlar är det därför mycket viktigt att man ta hänsyn till känslan av trygghet. Estetik, miljöfrågor, framkomlighet och placering är andra faktorer som bör vägas in och påverka utformningen.