En cirkulationsplats

Cirkulationsplatser

Cirkulationsplatser har på senare år blivit ett allt vanligare alternativ till vanliga korsningar. De fungerar ofta väldigt bra, med hög trafiksäkerhet och god kapacitet.

Cirkulationsplatser kallas ofta rondeller i dagligt tal. Men ska man vara riktigt korrekt är rondellen det, normalt runda, området som man åker runt när man kör i en cirkulationsplats. En cirkulationsplats består av cirkulationen (det vill säga vägen runt rondellen), rondellen, tillfarter och frånfarter.

Fredrik Dunér på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har skrivit ett examensarbete om cirkulationsplatser med titeln Design och estetik.

Till examensarbetet Design och estetik (SLU:s webbplats)