Motorväg med tät trafik på natten.

Foto: Kenneth Hellman

Utformning och gestaltning

Här hittar du information om hur Trafikverket arbetar med utformningsfrågor. Gestaltningsprogram är till exempel viktiga för att tydliggöra ambitionerna i ett specifikt infrastrukturprojekt.

Handböckerna nedan visar vilken bredd det är på gestaltningsuppgifterna i Trafikverket.