Arkitekturpriset

Trafikverkets arkitekturpris syftar till att prisa och lyfta fram goda exempel som ska fungera som förebilder när det gäller infrastruktur och arkitektur inom transportsystemet.

Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en anläggning som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna.

Priset delades ut första gången 2011, nomineringar och utdelning sker vartannat år. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och har potential att bli en förebild.

Syftet med priset är att lyfta fram exempel på en omsorgsfullt utformad och väl fungerande anläggning för transportinfrastruktur. Det ligger i Trafikverkets roll som samhällsutvecklare att inspirera och visa vad god arkitektur är. Våra anläggningar och miljöer används och upplevs av många människor varje dag, därför är det viktigt att de utformas med omsorg.

Enligt urvalskriterierna ska priset gå till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande anläggning för transportinfrastruktur som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

Nomineringen till Trafikverkets arkitekturpris är öppen för alla projekt för transportinfrastruktur, oavsett byggherre. Anläggningen ska däremot vara invigd eller öppnad för trafik under de senaste fem åren.

I samverkan med Sveriges Arkitekter

Trafikverkets arkitekturpris infördes år 2011 och delas ut vartannat år. Sedan 2015 samarbetar Trafikverket med Sveriges Arkitekter.

Processen för att nominera de olika bidragen samt utse en vinnare är gedigen och följer Sveriges Arkitekters rutiner för urval. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. Tänkbara projekt för nominering är nybyggnation eller ombyggnation av befintlig anläggning som kompletterats eller förbättrats – med oförändrad eller förändrad funktion. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation.

Och juryn är…

Bild-på-juryn-750x230px_bransch.jpg

En oberoende jury utser vinnaren av Arkitekturpriset. Det är Trafikverket och Sveriges Arkitekter som tillsammans utser juryn. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället.

Jurymedlemmarna är:

  • Lina Tomczak, landskapsarkitekt LAR/MSA Trafikverket juryordförande
  • Johan Klaesson, ekonom, professor vid International Business School, Jönköping (ledamot Trafikverkets arkitekturråd)
  • Mattias Lidén, landskapsarkitekt LAR/MSA Trafikverket
  • Jonas Elding, arkitekt SAR/MSA Elding Oscarson
  • Karin Gullberg, stadsarkitekt Svedala kommun
  • Alexandra Stassais-Söderblom, projektchef Trafikverket