Stationshandbok

Trafikverkets stationer ska bli bättre utformade, mer funktionella och effektivare för resenärerna. Stationshandbok, profilprogram och stationsmiljö är en hjälp vid planering, utformning och förvaltning av stationer.

Stationshandboken är en vägledning vid planering, utformning och förvaltning av stationen och ska med andra kunskapshöjande arbeten skapa bättre utformade, mer funktionella och effektivare stationer för resenärerna.

I handboken hanteras flera områden för att utveckla kunskapen om på vilket sätt och vad som krävs för att stationerna ska fungera bättre och bli attraktivare. Där kan du läsa om hur en station kan utformas för att bli effektiv, funktionell, enkel att röra sig och hitta i, smidig vid byten, komfortabel vid väntan och användbar för alla resenärer.

Som en fortsättning arbetet med stationshandboken finns ”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus”. Den ger goda förutsättningar för att stationens delar och funktioner utformas och samordnas till en gestaltad och välfungerande helhet. Till exempel kan ett innertak av trä göra mycket för att lyfta miljön.

I ”Stationens profilprogram” beskrivs och preciseras principutformningar av några av stationens återkommande utrustning och byggnadsdelar. Innehållet i dokumentet är inte längre ett krav, men kan fungera som inspiration och stöd i syfte att skapa kvalitativa stationsmiljöer.

Resenären ska känna sig trygg

Inom stationsplatsen är plattformar och förbindelser Trafikverkets ansvarsområde. Vi skapar plattformar som det ska vara enkelt att nå och tryggt att vistas på, där öppenhet och ljus är viktiga delar. Hur förbindelserna utformas är viktigt för resenärerna och för att bidra till tågens punktlighet - man ska kunna röra sig snabbt och få överblick.

De olika resenärernas behov ska sammanvägas på en plats där också ett helhetstänk är avgörande för ett gott resultat. Trafikverkets ansvar för plattformar och planskildheter och att dessa fungerar i en helhet tillsammans med stationshus, andra trafikslag och i staden, är viktigt för resenärens upplevelse av en välfungerande station och resa.

Glasade väderskydd på Falkenberg station skapar visuell kontakt med omgivningen och ökar trygghetskänslan. Foto: Kasper Dudzik

Glasade väderskydd på Falkenberg station skapar visuell kontakt med omgivningen och ökar trygghetskänslan. Foto: Kasper Dudzik