Vägutrustning: Ett räcke

Vägutrustning

En tydlig, tilltalande och trygg vägutrustning är viktig för att skapa helhet i det offentliga rummet.

Längs stadens vägar och gator rör sig bilister, cyklister och fotgängare från olika håll, och de ser trafikmiljön ur olika vinklar. Att vägutrustningen är tydlig och dessutom tilltalande är viktigt för att skapa helhet i det offentliga rummet. Den ska också bidra till att skapa trygghet för alla trafikanter.