Forum för branschsamverkan om transportsystemets arkitektur

Vi vill samla kollegor från hela branschen för att gemensamt samtala om arkitektur för resande och rörelse. Första träffarna är i Sundsvall och Stockholm.

I maj startar Trafikverket ett forum för branschsamverkan om transportsystemets arkitektur. Vi arrangerar pilotträffar i Sundsvall den 13 maj och Stockholm den 15 maj.

Tankarna bakom initiativet

Många arkitekter arbetar med transportsystemets arkitektur som en pusselbit i teknik- och miljöintensiva projekt. Tillsammans har vi en stor mängd ackumulerad kunskap och erfarenhet. Vad kan vi lära av varandras erfarenheter? Hur ser samtidens och framtidens transportsystem ut? Bidrar arkitektkåren till en väl gestaltad livsmiljö inom transportsystemet? Detta är några sav de frågor som ligger till grund för initiativet till ett forum för branschsamverkan om transportsystemets arkitektur.

Pilotträffar i maj

I maj sker två pilotträffar i Stockholm och Sundsvall. Träffarna inleds med en gemensam diskussion om bakgrunden och syftet med initiativet. Sedan beger vi oss ut på praktiknära platsbesök i transportinfrastrukturens arkitektur, där vi besöker 2-3 anläggningar av olika typer och åldrar.

Tillfällena avslutas med frågan: Hur skapar vi ett gemensamt forum för frågor som rör transportinfrastrukturens arkitektur?

Anmälan

Här kan du anmäla dig. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer per tillfälle.

Länk till anmälningsformuläret