Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillfälliga ändringar i TTJ

TDOK 2021:0412 Tillfälliga ändringar i TTJ finns nu intagen i JNB 2021 såsom styrande dokument för JF, i bilaga 2 C Föreskrifter, uppdaterad genom ändringsmeddelande nr 8.

Nedan finns en länk till dokumentet.
Tillfälliga ändringar i TTJ (pdf)