Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny version av ”Tillfälliga ändringar i TTJ"

En ny version av TDOK 2021:0412 Tillfälliga ändringar i TTJ gäller från den 28 november 2021. Förändringarna hanterar den tekniska uppdatering som sker den 28 november 2021 på Botnia-Ådalsbanan. Några upptäckta felaktigheter rättas.