Blanketter – Trafikbestämmelser för järnväg

Blanketterna i Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ), bilaga 5, finns tillgängliga för nedladdning och utskrift här nedan.

Blankett 21

Trafikverket har i samarbete med branschföreningen Tågoperatörerna kompletterat TTJ-blankett 21 med en baksida för OSPA-hantering (obehörig stoppsignalpassage). Den kan användas av lokförare med flera i samband med en inträffad OSPA-händelse.