Berörda bangårdar är Borlänge, Gävle, Hallsberg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Sundsvall, Sävenäs, Trelleborg, Västerås och Ånge.

Bangårdar med nödlägesplan

Inom Trafikverket finns det elva bangårdar med nödlägesplan för att göra det säkrare för dig som arbetar där. Utöver nödlägesplaner finns även ordnings- och skyddsregler och särskilda rutiner för tillträde. Vi utbildar oss och övar regelbundet.

Nödlägesplaner och nödlägeskartor

Finns att ladda ner längre ned på den här sidan.

Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på elva bangårdar.
Ordnings- och skyddsregler

Utrymningslarm

På sju av dessa bangårdar finns ett särskilt utrymningslarm. Det används vid en olycka med farligt gods på järnvägen, för att varna de som arbetar eller vistas på bangården. 
Läs mer om utrymningslarmet

Behörighetsansökningar

För att få tillträde till en bangård med nödlägesplan behöver varje företag ansöka om egen behörighet för sin personal och underleverantörer. Det sker genom att fylla i ett tillträdesavtal.

För bangårdar med förhöjd säkerhet (även kallade säkra bangårdar) behöver dessutom en behörighetslista för varje enskild bangård bifogas. Blanketter finns längre ner på den här sidan. Med behörighetslistan ska giltigt intyg eller diplom ifrån den interaktiva utbildningen från Trafikverksskolan för personen i fråga bifogas i ansökan. Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar beroende på arbetsbelastning.

Observera att företaget behöver ha ett avtal med Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare för att få göra behörighetsansökningar. Exempel på avtal är trafikeringsavtal, entreprenadkontrakt och hyresavtal.

Här beställer du ID06 2.0-kort.

Det är Mifare Classic numret som Trafikverket efterfrågar i behörighetslistan. Numret för Mifare får du på följande sätt:

  • ID06-leverantörer ska leverera Mifare-numret vid nybeställning och för redan levererade kort.
  • Vid behov kan respektive företag själva läsa ut Mifare-numret med egen bordsläsare modell Vanderbilt ER10-MF.
  • Företag med ett fåtal ID06-kort kan vid mån av tid få hjälp av Trafikverkets kontaktpersoner för säkra bangårdar att läsa ut Mifare-numret. Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”Kontakta oss”, längst upp på sidan.


Interaktiv utbildning

  • All personal som ska vistas på bangården ska genomföra Trafikverksskolans interaktiva utbildning: ”Nödlägeshantering vid rangerbangård – grund” inklusive bangårdsspecifik kurs för den aktuella bangården innan de får tillträda bangården.
  • Dessutom behöver personer som kan bli funktionsansvariga i larmkedjan gå ”Nödlägeshantering vid rangerbangård – fördjupning”. Även denna kurs är interaktiv och nås via Trafikverksskolan lärplattform.

För mer information om utbildningskrav se respektive nödlägesplan. Kontakta Trafikverksskolan för inloggningsuppgifter till utbildningarna. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss, längst upp på sidan.