Ordnings- och skyddsregler

För att minska risken för olyckor, produktionsstörningar, brand, stölder och skadegörelse har Trafikverket infört ordnings- och skyddsregler på bangårdarna med nödlägesplan.

Syftet med de nya reglerna är att uppnå en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats och efterlevnad är en förutsättning för att få tillträde till bangårdarna. Trafikverket följer upp efterlevnaden av ordnings- och skyddsreglerna.

TDOK 2013:0657 Ordnings- och skyddsregler för bangårdar

Interaktiv utbildning

Personal som ska vistas inom bangårdens område behöver genomföra den interaktiva utbildningen " Nödlägeshantering vid rangerbangård – grund " innan tillträde medges. Utbildningen är gemensam för alla Trafikverkets bangårdar med nödlägesplan.

Kontakta Trafikverksskolans kundtjänst för inloggningsuppgifter till utbildningen.