Betalningsplan

På denna sida har vi samlat information rörande verktyget Betalningsplan.

Betalningsplan, TMALL 0531, skapas oftast efter kontraktstecknandet och innehåller uppdelning av kontraktssumman i avgränsningsbara betalningsposter (för uttag/lyft), oftast i fastpriskontrakt. Benämns ibland även ”betalplan”. Nyttja mallen när du i ditt kontrakt är ålagd att skapa en Betalningsplan/Betalplan. Verktyget/mallen är baserat på Microsoft Excelfunktioner.

Exempel på förekommande arbetssätt

Det är alltid ditt unika kontrakt som styr arbetssätt och metodik i kontraktet. Nedan information ska ses som exempel på förekommande arbetssätt.

Det är du som leverantör (konsult/entreprenör) som fyller mallen med information men Trafikverket ska godkänna innehållet och därefter fastställs betalningsplanen. Ofta kan det behövas en dialog om hur avstämnings-, uppföljningsbara de olika posterna i Betalningsplanen är och om man behöver öka detaljbeskrivningen för att kunna följa upp varje post inför leverans. Följ anvisningarna i mallens stödflik när du skapar Betalningsplanen. Leveransen av färdig Betalningsplan sker till en plats som din beställare/Trafikverkets projektledare tydliggör.

Utbildning och information

Olika uppdrag/projekt/kontrakt kommer att hantera stödmaterial på olika sätt så kontakta därför din beställare/Trafikverkets projektledare för mer information. Ta gärna upp dialog om projektets arbetssätt redan på startmöte. Användarinformation finns i mallens Stödflik.