Kontraktshantering inom uppdrag och projekt

Här samlas information om olika mallar och system (verktyg) för projektnära kontraktshantering. Information om vilka verktyg som är aktuella finns oftast i anbudshandlingar eller de kontrakt som är tecknade.

Syftet med kontraktshantering är att säkerställa uppföljning av utfört arbete och få en koppling till fakturering, både av ursprungligt kontrakt och eventuella ändringar.

Trafikverket samordnar kontraktshantering med sina leverantörer via kontraktstexter och även via de Allmänna bestämmelser som Byggandets kontraktskommitté, BKK, publicerar. Texter om hur kontraktshantering genomförs finns i de kontrakt vi tecknar med leverantörer. Information om hur arbete med kontraktshantering kan genomföras, finns som förenklad beskrivning på denna sida.

Detaljfrågor om kontraktsutformning bör ställas till Trafikverkets kontraktstecknare eller projektledare för uppdraget, då varje kontrakt kan ha en unik utformning och intention. Även detaljfrågor om tekniska förutsättningar, åtkomst, installation och funktionalitet av verktyg hanteras främst via denna kontakt. Exempelvis versioner av verktyg, tekniska förutsättningar eller åtkomst till verktyg. Verktyg anpassade för kontraktet tillhandahålls oftast i samband med uppstart av kontrakt.

Kontraktstexter, i uppdrag/projekt, framställs i samarbete med vår centrala organisation för inköp. Efter kontraktstecknandet är det oftast projektledaren som ansvarar för att följa Trafikverkets ledningssystem. Projektledaren ansvarar också för att hålla inledande dialog med leverantörer samt Trafikverkets interna projektorganisation angående arbetssätt för genomförande av kontraktsuppföljning. Ställ gärna frågor kring kontraktshantering i tidig dialog med Trafikverket.

Följande verktyg, för enhetlig kontraktshantering, beskrivs förenklat i texterna nedan.