Ansök om stöd till snabbladdningsstationer för elfordon

Vi har medel kvar för att erbjuda investeringsstöd till publika laddstationer. Stödet gäller snabbladdning till elfordon längs utpekade vägar. Satsningen ska ge en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur i hela landet.

I juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer där detta annars inte byggs.

Trafikverket fick nya medel 2023 och lyckades då täcka stora delar av kvarvarande vita sträckor. Några sträckor återstår då etableringar där avbröts och vi öppnar därför ytterligare en utlysning i syfte att täcka dessa.

  • Stödet gäller investeringskostnader upp till 100 procent.
  • Stöd för driften av snabbladdningsstationerna är inte möjlig enligt förordningen.
  • Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare och där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el i hela landet.

Stöd kan sökas av näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc. för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till utpekade vägar.

Utlysning sommaren 2024

Ansökningsperioden är öppen från onsdagen 12 juni till måndagen 5 augusti 2024 och gäller nio sträckor i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Följande dokument finns nedan under Ansökningsblanketter, märkta sommar 2024:

  • Ansökningsblankett
  • Instruktion för ansökan
  • Kostnadsförteckning

Val av sträckor 

Utgångspunkten för valet av sträckor är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar.

På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas. För att en sträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

På Europavägar och större riksvägar (TEN-T stom- och övergripande vägnät) ska sträckan sakna likströmsladdning på 150 kW eller mer och det ska vara mer än sex mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen antas snabbladdstationer som tidigare beviljats statligt stöd bli byggda och ses som en befintlig laddstation. Staten beviljar stöd till snabbladdstationer via Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket.

Ökad täckning efter stöd till snabbladdstationer

Kartan visar täckning av snabbladdning på 150 kW längs Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät för långväga personresor. Svarta sträckor täcks med snabbladdning på minst 150 kW med max 10 mils avstånd. På europavägar och utpekade riksvägar (TEN-T stom- och övergripande vägnät) är avståndet sex mil. I analysen ingår befintliga laddstationer och stationer som beviljats stöd av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och som är under uppbyggnad.

Karta vita sträckor 20240410 (pdf, 2 MB)

Följande platser har beviljats stöd i höstens utlysning:

Län Vägnummer Plats
Norrbotten 99 Mellan Karesuando och Kätkesuando
Norrbotten 99 Mellan Muodoslompolo och Kihlangi
Norrbotten 392 Mellan Sattajärvi och Lillselet
Norrbotten 99 Mellan Jarhois och Svanstein
Norrbotten 805 Mellan Årrenjarka och Björknäs Lodge
Norrbotten E45 Mellan Moskosel och Suorke
Norrbotten 95 Mellan Polcirkeln och Merkenes
Norrbotten 625 Mellan Adolfström och Laisvall
Norrbotten/Västerbotten 95 Mellan Glommersträsk och Jörn
Västerbotten E12 Mellan Blåviksjön och Bratten
Västerbotten E4 Mellan Bureå och Lövånger
Västerbotten E12/1116 Mellan Tärnafors och Ström
Västerbotten E12 Mellan Hemavan och Strimasund
Västerbotten E45 Mellan Vinliden och Volgsele
Västerbotten 1093/1088/1077/1067 Mellan Dikanäs och Strömnäs
Västerbotten 1057/1052 Mellan Granliden och Västra ormsjö
Västernorrland/Västerbotten 348 Mellan Solberg och Yttertällmo
Västernorrland E14 Mellan Torpshammar och Stöde
Västernorrland/Gävleborg E4 Mellan Harmånger och Årskogen
Jämtland E45 Mellan Hoting och Lövberga
Jämtland/Dalarna/Gävleborg  E45 Mellan Tandsjöborg och Lillhamra
Jämtland/Dalarna/Gävleborg E45 Mellan Emadalen och Noppikoski
Värmland E18 Mellan Granbäck och Rudsbyn
Stockholms län 73 Mellan Nynäshamn och Ösmo
Västra Götaland/Jönköpings län 153 Mellan Ullared och Skeppshult
Östergötland E22 Mellan Valdemarsvik och Sörby 
Kalmar län E22 Mellan Lunds by och Mörtfors
Kronoberg/Kalmar län 23 Mellan Åseda och Viserum
Kalmar län/Blekinge län E22 Mellan Brömsebro och Gökalund

Stationerna ska vara färdigställda och i drift under 2025.

Följande platser har beviljats stöd i vårens utlysning:

Län Vägnummer Plats
Norrbotten E10 Abisko
Norrbotten 870 Nikkaloukta
Norrbotten 394 Tärendö
Norrbotten 95 Aspnäs
Västerbotten E12 Vännäs
Västerbotten 620 Vindeln
Västerbotten 353/92 Bjurholm
Västerbotten 360 Risträsk
Västernorrland 83 Östavall
Västernorrland 315 Överturingen
Jämtland E45/342 Strömsund
Jämtland 535 Ljungdalen
Dalarna 70 Älvdalen
Dalarna E45 Öje
Värmland 62 Sysslebäck
Värmland E16 Värnäs
Kalmar län 37 Högsby

Stationerna ska vara färdigställda och i drift under 2024.

Finns det någon begränsning för var en lagringsenhet för lagring av förnybar el (energilager) får placeras?

Svar: Ja, lagringsenheten måste vara placerad i anslutning till laddarna.

Är kostnader för väderskydd stödberättigande?

Svar: Nej, kostnader för väderskydd är inte stödberättigande då ett sådant inte kan anses som nödvändigt för laddstationens funktion.

Hur mäts det maximala avståndet på tre km från den utpekade större vägen?

Svar: Avståndet mellan den utpekade större vägen och laddstationen får inte överstiga 3 km och mäts fågelvägen på kartan, det vill säga den kortaste vägen längs en rät linje.

Hur förhåller sig energilager och på plats produktion av förnybar el till Trafikverkets krav på effekt?

Svar: Minimikravet är två laddningspunkter DC som individuellt kan leverera minst 150 kW kontinuerlig effekt, dock inte samtidigt. Lastbalansering mellan dessa två laddningspunkter är tillåten. Eventuella ytterligare laddningspunkter utöver minimikravet ska individuellt kunna leverera minst 50 kW kontinuerlig effekt och minst 25 kW när flera laddningspunkter används samtidigt. Detta innebär att energilager och egenproducerad förnybar el kan användas för effekter över detta.

Vad menas med total installerad effekt i urvalsberäkningen?

Svar: Det är den maximala kapacitet som respektive laddningspunkt kontinuerligt kan leverera.

Vad innebär kontinuerlig effekt?

Svar: Med kontinuerlig effekt avses att laddningspunkten ska kunna leverera efterfrågad effekt vid varje enskilt tillfälle.

Vilka sträckor kan investeringsstödet sökas för?

Svar: Investeringsstöd kan sökas för utpekade sträckor. Sista ansökningsdag är den 2 juli, senast klockan 13.00. 
Sträckor sommaren 2024 (pdf, 250 kB)

 

Slutredovisning av beviljat stöd

Slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2023 för de som beviljades stöd i utlysningen 2022. Blanketter och instruktioner finns under Dokument:

  • Blankett för slutredovisning
  • Blankett återkoppling av erfarenheter
  • Kalkyl rörelseresultat

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Naturvårdsverket erbjuder liknande stöd för publika laddstationer via Klimatklivet och icke publika laddstationer via Ladda bilen.