Ansök om bidrag för drift av icke statlig flygplats

En kommun med en icke statlig flygplats kan ansöka om bidrag för kostnader för drift av flygplatsen.

Det finns två typer av bidrag för en kommun med en icke statlig flygplats:

  • bidrag för flygplats som har trafik under allmän trafikplikt
  • bidrag för flygplats som omfattas av den regionala planen för transportinfrastruktur.

Här nedan under "Läs mer" kan du läsa om vilka krav och villkor som gäller för dem och hur du ansöker.