Ansök om bidrag för drift av icke statlig flygplats

En kommun med en icke statlig flygplats kan senare under 2024 ansöka om bidrag för kostnader för drift av flygplatsen.

Regeringen har beslutat att tidigare system med driftbidrag för icke statliga flygplatser ska upphöra från och med 1 januari 2024. Regeringen ska besluta om en ny förordning som kommer innebära ett helt nytt system för driftbidrag till icke statliga flygplatser. I budgetpropositionen för 2024 finns viss information om det nya systemet

Budgetpropositionen för 2024 - Regeringen.se

Se bilaga för utgiftsområde 22 Kommunikationer, sidan 58.

Trafikverket kommer informera berörda kommuner och flygplatser när den nya förordningen är beslutad av regeringen. I dagsläget kan inga ansökningar om driftbidrag göras.