Skyltfonden – för trafiksäkerhet

Har du innovativa idéer som kan bidra till trafiksäkerhet på våra vägar? Här får du information om hur du kan ansöka om medel från Skyltfonden.

Trafiksäkerhet handlar om att rädda liv. Nollvisionen är vår ledstjärna – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Trafikverket stödjer idéer som kan göra det säkrare i vägtrafiken

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. Ambitionen är att stötta goda idéer som kan bidra till bättre trafiksäkerhet.

De senaste tio åren har Trafikverket, via Skyltfonden, delat ut cirka 90 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet.

Alla kan ansöka

Alla är välkomna att söka medel från Skyltfonden för sina idéer: innovatörer från såväl universitet, organisationer och företag som privatpersoner. Alla förutom trafikverksanställda kan ansöka till Skyltfonden.

Ansökningarna skickas till Trafikverket senast den 1 mars respektive den 1 oktober.

Projekt som löper på max två år

Trafikverket medverkar på olika sätt för att stötta idéer, innovation och mer långsiktig forskning inom trafiksäkerhet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi vill att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna.

Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.