Vårt trafiksäkerhetsarbete

Nollvisionen är vår ledstjärna; ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Läs mer om trafiksäkerhetsmålen, hur vi utreder olyckor och stöttar projekt som främjar trafiksäkerhet.

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert transportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att trafiken kräver människoliv. Nollvisionen för väg och järnväg ar de trafiksäkerhetsmål som vi arbetar för. De etappmål vi arbetar med nu ska nås år 2020.

Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.