Trafikverkets åtgärder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Trafikverket följer utvecklingen för transportsystemet med anledning av det spända säkerhetsläget i vårt närområde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Trafikverket gör löpande bedömningar av omvärldsläget och samverkar med myndigheter, branschorganisationer och andra aktörer för att på bästa sätt följa utvecklingen samt vid behov vidta lämpliga åtgärder.

För mer information från berörda myndigheter se länkar nedan.