Transport av odelbar last utan dispens

Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens.

Bred odelbar last

Färd med ett fordon eller fordonståg som transporterar odelbar last där bredden överstiger 260 centermeter kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2023:36 följs.

Största tillåtna bredd enligt föreskrifterna är 3,5 meter.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med bred odelbar last.

Lång odelbar last

Färd med ett fordonståg som transporterar odelbar last där längden överstiger 24 meter kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2023:37 följs.

Största tillåtna längd enligt föreskrifterna är 30,0 meter. Ett villkor är att lasten inte får skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5,0 meter bakom centrum av den bakersta axeln.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med lång odelbar last.

Odelbar last definieras i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner som ”last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster”.

Om du har frågor om föreskrifterna, kontakta Transportstyrelsen.
Transportstyrelsens webbplats