DBS - Digital broutmärkning

DBS bygger på att en bärbar dator är placerad i fordonet. Datorn ska vara utrustad med en GPS-mottagare och ha en speciell programvara installerad. Programvaran kan du få kostnadsfritt från Trafikverket.

När vi utfärdar en transportdispens för en tung transport skapas en datafil som innehåller information om färdväg och positioner för de broar som transporten ska passera och där restriktioner gäller. Datafilen ska läsas in i den bärbara datorn. Sedan kan systemet fortlöpande ge information när transporten närmar sig en bro som ska passeras med särskilda restriktioner.

Programmet ger dig instruktioner om hur transporten ska passera de broar som har restriktioner, dels på dataskärmen, dels genom röstmeddelanden. Du får också information om vägbyten längs färdvägen. Programmet kan därför användas även för övriga transporter som har en angiven färdväg i dispensbeslutet (exempelvis breda transporter).

Du får tillgång till hjälpmedlet genom att teckna ett avtal med Trafikverket:
Ansök om avtal för DBS-system (E-signering) 

Om du saknar BankID kan du gå in på följande länk: 
Ansök om avtal för DBS-system (Wordfil , 49 kB)

Skicka två ifyllda och underskrivna exemplar av avtalsblanketten till:

Trafikverket
Ärendemottagning
Transportdispens
Box 810
781 28 Borlänge

Vi skickar sedan tillbaka ett exemplar till dig.

När avtalet är klart kan du hämta ärendeinformation med en DBS-kod.

Du laddar ner DBS-programmet genom att logga in med användarnamn och lösenord.

Ansök om transportdispens

Här kan du läsa mer om systemkrav samt få en installationsanvisning och hjälp att komma igång.

Kom igång med DBS (pdf-fil, 7 kB)