Transport av odelbar last utan dispens

Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens.

Odelbar last definieras i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner som:

”Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster”.

Bred odelbar last

Du kan köra med ett fordon eller ett fordonståg som transporterar odelbar last som är bredare än 2,6 meter utan att du behöver ansöka om dispens. Detta gäller bara om du följer förutsättningarna och villkoren i föreskrifterna TSFS 2023:36.

Den största tillåtna bredden enligt föreskrifterna är 3,5 meter. Om lasten är bredare än 3,1 meter ska en varningsbil varna andra trafikanter för den breda transporten.

Samtliga villkor framgår av föreskrifterna (se länk nedan).

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med bred odelbar last.

Lång odelbar last

Du kan köra med ett fordonståg som transporterar odelbar last och som är längre än 24 meter utan att ett särskilt dispensbeslut behövs. Detta gäller bara om du följer förutsättningarna och villkoren i föreskrifterna TSFS 2023:37.

Den största tillåtna längden enligt föreskrifterna är 30,0 meter. Lasten får inte skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5,0 meter bakom centrum av den bakersta axeln.

Samtliga villkor framgår av föreskrifterna (se länk nedan).

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med lång odelbar last.

Om du har frågor om föreskrifterna, kontakta Transportstyrelsen.
Transportstyrelsens webbplats