Transport av odelbar last utan dispens

Transport av bred eller lång odelbar last kan i vissa fall utföras utan dispens.

Bred odelbar last

En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:141 följs.

Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med bred odelbar last.

Lång odelbar last

En transport av lång odelbar last som medför att fordonstågets längd överstiger 24 meter kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:142 följs.

Största tillåtna längd enligt föreskrifterna är 30,0 meter. Ett villkor är att lasten inte får skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5,0 meter bakom centrum av den bakersta axeln.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med lång odelbar last.

Odelbar last definieras i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner som ”last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster”.


Om du har frågor om föreskrifterna, kontakta Transportstyrelsen.
Transportstyrelsens webbplats