Viktigt att tänka på före transporten

Här är en checklista över vad som är viktigt att tänka på före transporten.

  • Transporten ska vara rätt utrustad med den utmärkning som föreskrivs i beslutet.
  • Varningsbilen och dess förare ska uppfylla de krav som anges i beslutet.
  • Förvissa dig om att transporten kan utföras utan hinder av vägarbeten eller begränsningar i höjd- eller sidled (se länkar under "Mer information" nedan).
  • Vägtransportledare ska kontaktas i god tid när transporten kräver eskort.
  • Beslutet med bilagor ska alltid medföras under färd.
  • Transporten ska ske inom den beviljade giltighetstiden.
  • Det är ofta klokt att kontrollväga transporten innan den påbörjas. Trafikverket  kan  även begära kontrollvägning av transporter.
  • Kontakta det regionkontor som fattat beslutet om något är oklart.