Avgifter – transportdispenser

Trafikverket tar ut ansökningsavgifter när det gäller transportdispens.

Enligt 13 kap. 10 och 10 a § trafikförordningen (1998:1276) tar vi ut en ansökningsavgift för prövning av en ansökan enligt nedan:

  Ansökan Avancerad ansökan (FAV*)
Tung transport 1 660 kr 870 kr
     
Bred transport    
När bredden är högst 450 cm: 870 kr 320 kr
När bredden överstiger 450 cm: 1 660 kr -
     
Lång transport    
När längden är högst 35 m: 870 kr 320 kr
När längden överstiger 35 m: 1 660 kr
     
Bred och lång transport    
När bredden är högst 450 cm och längden är högst 35 m: 870 kr 320 kr
     
Övriga kombinationer av transporter 1 660 kr 870 kr

* FAV (Företagsanvändare) är en kundgrupp som erbjuds att lägga mer tid på att förbereda sin ansökan i vår e-tjänst Trix.
Avancerad ansökan kan inte göras för

  • transporter med bruttovikt över 150 ton
  • transporter vars bredd överstiger 450 cm
  • transporter vars längd överstiger 35 m
  • generella dispenser.