Handläggningstider

Hur snabbt vi handlägger ditt ärende beror på vilken typ av transport ärendet gäller, hur du har ansökt och hur komplett din ansökan är.

Förlängd handläggningstid

En ansökan som inte är komplett tar längre tid att handlägga.

Handläggningstiden kan också bli längre för ärenden som kräver vidare utredningar eller yttranden från andra myndigheter.

För ansökningar som kommer in i mycket god tid före det önskade transportdatumet väntar vi normalt med att fatta dispensbeslutet tills någon eller några dagar innan transporten ska utföras. Det beror på att situationen på vägarna (vägarbeten eller annat som medför restriktioner) ofta förändras.