Olskroken planskildhet

Här hittar du information om projekt Olskroken planskildhets upphandlingar.

Projekt Olskroken planskildhet ansluter till de nya spår som planeras i projekt Västlänken. På grund av geografisk närhet och liknande tidplan samordnas planeringen och bygget med projket Västlänken.

Arbetet med Västlänken och Olskroken planskildhet kommer att delas in i sex huvudentreprenader. Fem av entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av sträckan. Till det kommer en övergripande entreprenad för så kallade BEST-arbeten (bana, el, signal och tele).


Så går upphandlingarna till i Olskroken planskildhet

Olskroken planskildhet och Västlänkens upphandlingar görs enligt reglerna i LOU och LUF.

Löpande upphandlingar och avrop

I större projekt pågår alltid mindre upphandlingar och avrop på stödjande verksamhet. Dessa annonseras på Trafikverkets webbplats under aktuella upphandlingar och Trafikverkets upphandlingsplan. 

Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem.

Se planerade upphandlingar i upphandlingsplanen

Upphandlingarna med preliminära tider publiceras i Trafikverkets upphandlingsplan (se länk nedan). Planen uppdateras varje månad.

Upphandlingar med leverantörer i kvalificeringssystemet TransQ

Vissa upphandlingar görs som förhandlade upphandlingar med urval ur kvalificeringssystemet TransQ (se länk nedan). Det innebär att enbart de leverantörer som är kvalificerade på en viss kod i TransQ får möjlighet att lämna anbud.

Förhandsannonser för respektive upphandling med information om respektive urvalskod i TransQ publiceras, vid dessa upphandlingar, på Trafikverkets hemsida under aktuella upphandlingar (se länk nedan), i Trafikverkets upphandlingssystem (se länk nedan) samt allmänt tillgängliga databaser för upphandlingar, till exempel Allego och Opic.