Signalställverk modell Cst

Denna signalställverkstyp togs från början fram för de stora bangårdarna i Stockholmsområdet. Modellen är helt reläbaserad och byggprincipen är standardiserad via ett egenutvecklat projekteringsverktyg.

Konstruktionsarbetet för signalställverk modell  Cst påbörjades i början av 1960-talet. En förutsättning för arbetet var att logikens uppbyggnad skulle vara helt reläbaserad, i likhet med hur alla moderna signalställverk var konstruerade på den tiden.  Konstruktionsarbetet för det nya signalställverket var klart under år 1964

Ställverket fick modell-beteckning ”Cst” - döpt efter ställverkets huvudtillämpning vid centralbangården Stockholm.

Den första anläggningen av denna typ blev driftsatt 1965/66.

I praktiken har det blivit ett antal självständiga reläsäkerhetsanläggningar. Anläggningar i bruk 2020-11-04:

  • Stockholm Central
  • Älvsjö
  • Älvsjö Godsbangård
  • Stockholm Södra
  • Karlberg
  • Solna
  • Sundbyberg
  • Södertälje hamn
  • Stockholm Norra
  • Värtan

Anläggningstypen kännetecknas av att den klarar av stora krav på kapacitet, flexibilitet, driftsäkerhet och korta responstider.

Ställverksmodellen ”Cst” är helt reläbaserad. Principen för uppbyggnaden hos ställverkstypen är i grunden lika, oavsett byggår, men en del kretslösningar har genom årens lopp modifierats och anpassats till de nya konstruktionskrav som arbetats fram under senare år. Anläggningarnas utformningar följer inte alltid Trafikverkets konstruktionskrav för signalanläggningar. Detta innebär att många av dagens konstruktioner baseras på utfärdade dispenser.

Manöversystem Cst PLS S7-400

En handbok har tagits fram för att beskriva lokalmanöversystemet (PLS S7-400) för ställverk modell Cst ur ett antal olika perspektiv, och vad som är bra att känna till.

Handboken finns på Förvaltning underhåll under mappen: Signaldokumentation extern åtkomst\Signalställverk, RBC\Manöversystem och understationer\Siemens S7-400\Handbok\