Ställverk 85 – Uppdaterad beskrivning

Alstoms beskrivning av systemgenomgång har uppdaterats.

Beskrivningen har uppdaterats med information om att XMReality ersätts av Assisted Reality.